Relacje międzyludzkie i zagadnienia moralne w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - plan wypracowania
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. Wyjaśnij, w jaki sposób rozumiesz pojęcia „relacje międzyludzkie” i „moralność”. Jaką rolę odgrywają one w życiu człowieka?

2. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako obraz relacji międzyludzkich w warunkach ekstremalnych oraz utwór, poruszający kwestie moralne w świecie, w którym człowiek starał się przeżyć za wszelką cenę. Autor ukazuje dwa oblicza obozowego życia: rozpad relacji międzyludzkich i próby ich nawiązywania oraz zatracanie wrażliwości moralnej przez więźniów i walkę o zachowanie człowieczeństwa.

Rozwinięcie
1. Relacje międzyludzkie:

a) Obozowa rzeczywistość niszczyła nie tylko fizycznie i psychicznie człowieka, ale również przyczyniała się do rozpadu więzi międzyludzkich. W tych nieludzkich warunkach ludzie zapominali o miłości, przyjaźni, współczuciu, litości. W wielu przypadkach tracili również miłość krewnych, którzy pozostawali na wolności.

b) Gustaw Herling-Grudziński ukazał proces stopniowego zobojętniania człowieka na krzywdę współtowarzyszy niedoli. Ci, którzy trafiali do obozu pracy, początkowo byli zdolni do pomocy i okazywania współczucia innym więźniom. Z czasem zaczynali troszczyć się wyłącznie o siebie, a współwięźniów traktowali z pogardą i nienawiścią, czując do nich obrzydzenie. Szczególną niechęć budzili ci, którzy obniżali wydajność produkcyjną brygady.

c) Zjawiskiem powszechnym były donosy do władz obozu i składanie fałszywych oskarżeń przeciwko współwięźniom. Świadomość, że każdy może okazać się donosicielem pogłębiała poczucie samotności skazańców i sprawiała, że nie potrafili oni nikomu zaufać. Przekonał się o tym również Gustaw, który zaprzyjaźnił się z Machapetianem, a później okazało się, że mężczyzna donosił na niego, uniemożliwiając opuszczenie obozu po amnestii dla Polaków.

d) Ludzie słabsi, a zwłaszcza kobiety, traktowane były przedmiotowo przez rządzących w obozie „urków”. Nie mieli oni skrupułów, dobijając słabszych więźniów, gwałcąc bezbronne kobiety.

e) W tych nieludzkich warunkach szczególny szacunek budzili ci, którzy pomimo wszystko potrafili kochać, przyjaźnić się, poświęcić dla drugiego człowieka. Gustaw zaprzyjaźnił się z Dimką i Kostylewem, za którego chciał zgłosić się na etap, umożliwiając mu w ten sposób spotkanie z matką. Jewgienija Fiodorowna odnalazła w obozie prawdziwą miłość.

10 zdań, które pomogą Ci zatrzymać chłopaka przy sobie!                               
trajkotki.pl                                                    
                                                                                                   
strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Ocalić życie to jeszcze nie wszystko – omów przykłady postaw heroicznych w Innym świecie - plan wypracowania
2  Inny świat - znaczenie tytułu
3  „Inny świat” – hołd złożony człowiekowi i dokument degradacji człowiekaKomentarze
artykuł / utwór: Relacje międzyludzkie i zagadnienia moralne w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - plan wypracowania
  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz:
   

  Tagi: