Krytyka literacka o „Innym świecie” - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Bernard Russel: Spośród wielu książek, jakie czytałem na temat przeżyć ofiar więzień i obozów sowieckich, „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zrobił na mnie największe wrażenie i jest najlepiej napisany. Posiada on spotykaną w bardzo rzadkim stopniu siłę prostego i żywego opisu i jest rzeczą zupełnie niemożliwą zakwestionować w jakimkolwiek miejscu jego prawdomówność.

Jan Lechoń: Nie pamiętam, czy Herling coś pisał o Prouście. (…) Jego książka jest bardzo literacka, jest w niej pasja analizy, której Proust był szczytem. To dlatego jest do żadnej innej niepodobna – to kombinacja tego proustyzmu z conradyzmem, ze stylem moralnym w guście „Księcia Romana”, to aliaż dociekliwości psychologicznej i zwyciężającego ją zawsze ładu moralnego. Oby „fata”, które takie kawały wyczyniały różnym „libelli”, zapisały ją na zawsze w literaturze.

Ignazio Silone: Książki poświęcone polemice politycznej mają krótki żywot; żyją tak długo, jak długo trwają okoliczności, które wywołały polemikę. Ale jeśli książka dotyka dna cierpienia ludzkiego, jeśli ogląda je oczami litości i odtwarza środkami sztuki, przeżywa ona na pewno i staje się częścią składową dziedzictwa duchowego, które ludzkość przekazuje sobie z pokolenia na pokolenie. Książka Herlinga posiada właśnie te rzadkie zalety. Opis faktów jest w niej prosty, trzeźwy i kryształowo czysty; napięcie uczuciowe tym intensywniejsze, im bardziej kontrolowane i trzymane na uwięzi. Mimo wszystkich potworności o jakich opowiada, jest to książka pełna litości i nadziei.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Sens epilogu Innego świata
2  Praca
3  Kategorie więźniów i układy w łagrzeKomentarze
artykuł / utwór: Krytyka literacka o „Innym świecie”    Tagi: