Łagrowa rzeczywistość w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Obóz sowiecki był elementem zniewolenia człowieka. Jego działanie i wpływ na skazańców opierało się na dwóch głównych celach: ekonomicznym i „wychowawczym”. Więźniowie stanowili tanią siłę roboczą dla państwa, byli maksymalnie wykorzystywali do niewolniczej pracy. Wyrok, odbywany w nieludzkich warunkach, przeobrażał ich w ludzi całkowicie akceptujących system, bezwolnych wobec poleceń władzy i nie potrafiących już normalnie funkcjonować na wolności. Obóz niszczył człowieka emocjonalnie i fizycznie.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  „Inny świat” – literatura piękna czy literatura faktu?
2  Inny świat jako utwór o sile i słabości człowieka - plan wypracowania
3  Państwo totalitarne na przykładzie „Innego świata” Gustawa Herlinga-GrudzińskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Łagrowa rzeczywistość w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego


    Tagi: