Geneza „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Dla autora „Inny świat” miał głębsze znaczenie – Grudziński uważał dzieło za swój „zasadniczy argument na rzecz tezy, którą od dawna głosił, że wiek XX jest wiekiem przeklętym – wiekiem ideologii totalitaryzmu”, zgadzając się z krytykiem Paulo Milano, który określił utwór niemieckim terminem „Bildungstoman” – książki o inicjacji dwudziestoletniego człowieka w totalitaryzm XX wieku.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Gustaw Herling-Grudziński - biografia
2  Łagrowa rzeczywistość w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
3  Inny świat - plan wydarzeńKomentarze
artykuł / utwór: Geneza „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego    Tagi: