Geneza „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Dla autora „Inny świat” miał głębsze znaczenie – Grudziński uważał dzieło za swój „zasadniczy argument na rzecz tezy, którą od dawna głosił, że wiek XX jest wiekiem przeklętym – wiekiem ideologii totalitaryzmu”, zgadzając się z krytykiem Paulo Milano, który określił utwór niemieckim terminem „Bildungstoman” – książki o inicjacji dwudziestoletniego człowieka w totalitaryzm XX wieku.

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Krytyka literacka o „Innym świecie”
2  „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i „Opowiadania” Tadeusza Borowskiego – dwa różne spojrzenia na świat obozów koncentracyjnych
3  Relacje międzyludzkie i zagadnienia moralne w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - plan wypracowaniaKomentarze
artykuł / utwór: Geneza „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego


  • "Inny świat" dał mi możliwość wirtualnej analizy tego stanu psychiki ludzkiej,który pojawia się w sytuacjach "totalitarnych" (zasady państwa i totalitarnej religii mas). Wniosek jest jeden:"Gdy odpowiadasz tylko za siebie możesz być sobą!!!" Dobrze mieć właściwe zasady,których wtedy przestrzega się do KOŃCA!!!
    Piotr Naglik (piotrnaglik {at} wp.pl)

Tagi: