bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, pod redakcją Seweryny Wysłouch i Ryszarda K. Przybylskiego, wydawnictwo a5, Poznań 1991, s. 9-18.

Iga Kosakowska, Gustaw Herling Grudziński “Inny świat”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok 1997.

Hasło “Inny świat” [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. Artur Hutnikiewicz, Warszawa 2000.

Hasło “Gustaw Herling Grudziński” [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1985.

Bolecki Wł., Herling-Grudziński G., Rozmowy w Dragonei, Warszawa 1997

Karpiński W., Proza Herlinga-Grudzińskiego, „Tygodnik Powszechny” 1981

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, pod red. A. Hutnikiewicza i A. Lama, Warszawa 2000, t. 1

Malewski J., Szkic do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, „Arka” 1985, nr 12Przybylski R.K., W perspektywie cierpienia. O „innych światach” T. Borowskiego i G. Herlinga-Grudzińskiego, „W drodzie” 1983, z. 1-2

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988

Słownik współczesnych pisarzy polskich, Warszawa 1963, t.1

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Artyzm Innego świata
2  „Inny świat” – hołd złożony człowiekowi i dokument degradacji człowieka
3  Inny świat jako utwór o sile i słabości człowieka - plan wypracowaniaKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: